พีบีแพค ได้จดทะเบียนและรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ในปี 2548 ผลิตและจำหน่าย ซองวารสารพลาสติก,ถุงพลาสติก,สมุดโน๊ต,กล่องกระดาษ,ถุงกระดาษ,ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม

มั่นใจในคุณภาพ บริการประทับใจ ใส่ใจลูกค้า

สินค้าหมวดต่างๆ

มั่นใจคุณภาพ บริการประทับใจ ใส่ใจลูกค้า