ถุงพลาสติก ถุงเย็น

Description

ถุงพลาสติก ถุงเย็น

 

ถุงพลาสติกเนื้อ (ถุงเย็น)โลโก้มูลนิธิชัยพัฒนา ถุงพลาสติกเนื้อ (ถุงเย็น) หนา 0.07 มิล/คู่ พิมพ์ 2 สี ด้าน+เจาะรู 109.90 ขนาด 7*22 นิ้ว

ถุงพลาสติก ถุงเย็น

ถุงพลาสติกเนื้อ (ถุงเย็น)

ถุงพลาสติกธรรมดาหรือถุงเย็น เป็นถุงใสบรรจุของร้อนไม่ได้ ผลิตด้วยเม็ดพลาสติก LDPE (LowDensity Polyentylene) มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่ม ยืดหยุ่นได้พอควร ป้องกันความชื้นผ่านเข้า
ออกได้ แต่ไม่สามารถป้องกันอากาศผ่านเข้าออกได้ ใช้บรรจุอาหารเช่น ถุงพลาสติกเนื้อ (ถุงเย็น)ผักสด ถุงพลาสติกเนื้อ (ถุงเย็น)ผลไม้ และถุงพลาสติกเนื้อ (ถุงเย็น)อาหารสด โดยแช่แข็งได้ถึง -70 องศาฟาเรนไฮต์
โดยทั่วไปทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับบรรจุอาหารร้อน

โดยที่ทรงมีพระราชประสงค์“ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรรวมทั้งจัดการระบบชลประทาน” กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรดังกล่าว โดยยึดแนวพระราชดำริในเรื่องของความประหยัดและเรียบง่าย

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถุงพลาสติก ถุงเย็น”

Your email address will not be published. Required fields are marked *